iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Stav k 20. 1. 2019 18:51:17

Nalezeno 35 záznamů.Poslední změna: 18.1.2019 13:51:46

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výroční zpráva Městského úřadu Smiřice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 SMI/0248/TA/19/HT Zákon č. 106/1999 Sb MěU Smiřice 14.1.2019 15.1.2020 14.1.2019 dokument PDF (69 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0235/Správ/19/RE Smlouvy Město Smiřice 14.1.2019 15.1.2022 14.1.2019 dokument PDF (505 kB)
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích ve Smiřicích SMI/0152/Správ/19/RE Opatření obecné pova Magistrát města HK 9.1.2019 25.1.2019 9.1.2019 3 dokumenty
Oznámení o nálezu ev. č. 1/2019 SMI/0126/Správ/19/RE Ztráty a nálezy MěU Smiřice 7.1.2019 23.1.2019 7.1.2019 dokument PDF (71 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0073/Správ/19/RE Smlouvy Město Smiřice 4.1.2019 5.1.2022 4.1.2019 dokument PDF (314 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0009/Správ/19/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2019 5.1.2021 2.1.2019 dokument PDF (317 kB)
Zahájení zjišťovacího řízení - Panattoni Park Hradec Králové North SMI/5870/Správ/18/RE Posuzování vlivů na Krajský úřad HK, ŽP 20.12.2018 22.1.2019 20.12.2018 dokument PDF (132 kB)
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) SMI/5832/Správ/18/RE Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Brn 20.12.2018 6.2.2019 20.12.2018 dokument PDF (175 kB)
Usnesení - dražební vyhláška SMI/5721/Správ/18/RE Dražební vyhlášky Exek. úřad Praha 5 17.12.2018 24.1.2019 17.12.2018 dokument PDF (104 kB)
Rozpočet města Smiřice na rok 2019 SMI/5331/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 12.12.2018 1.1.2020 12.12.2018 dokument PDF (193 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020–2022 SMI/5355/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 23.11.2018 30.12.2022 23.11.2018 dokument PDF (129 kB)
Oznámení o zveřejněných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. - Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 22.11.2018 2.1.2023 22.11.2018 dokument PDF (32 kB)
Závěrečný účet za rok 2017 SMI/1351/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 27.6.2018 29.6.2019 27.6.2018 2 dokumenty
Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) SMI/2338/TA/18/HT Oznámení Město Smiřice 18.5.2018 1.1.2026 18.5.2018 neregistrovaný (XLSM) (27 kB)
Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů SMI/2336/TA/18/HT Oznámení Město Smiřice 18.5.2018 1.1.2026 18.5.2018 dokument PDF (53 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/2214/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 14.5.2018 15.5.2021 14.5.2018 dokument PDF (219 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/2116/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 9.5.2018 11.5.2021 9.5.2018 dokument PDF (218 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0124/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 8.1.2018 9.1.2021 8.1.2018 dokument PDF (347 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0016/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 4.1.2018 5.1.2021 4.1.2018 dokument PDF (214 kB)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0015/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2018 5.1.2021 3.1.2018 dokument PDF (35 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0002/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2018 5.1.2021 2.1.2018 dokument PDF (219 kB)
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Zákon č. 106/1999 Sb Město Smiřice 31.7.2017 1.1.2020 31.7.2017 dokument PDF (48 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 3136/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 10.7.2017 11.7.2020 10.7.2017 dokument PDF (222 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2482/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 26.5.2017 27.5.2020 26.5.2017 dokument PDF (257 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2403/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 22.5.2017 22.5.2020 22.5.2017 dokument PDF (262 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2248/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 12.5.2017 13.5.2020 12.5.2017 dokument PDF (220 kB)
Oznámení o uzavřených veřejnoprávních smlouvách 1507/Správ/17/RE Veřejnoprávní smlouvy Město Smiřice 31.3.2017 1.1.2021 31.3.2017 dokument PDF (130 kB)
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 1481/Správ/17/RE Oznámení MěU Smiřice 28.3.2017 1.1.2021 28.3.2017 dokument PDF (68 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Smiřice 1105/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 6.3.2017 7.3.2020 6.3.2017 dokument PDF (206 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0030/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 4.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (356 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0013/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 3.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (220 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0014/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2017 3.1.2020 2.1.2017 dokument PDF (223 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0947/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (218 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0926/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (354 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 1164/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (225 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.