iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Stav k 19. 3. 2018 19:19:17

Nalezeno 32 záznamů.Poslední změna: 19.3.2018 8:31:39

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0015/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2018 5.1.2021 3.1.2018 dokument PDF (35 kB)
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 1481/Správ/17/RE Oznámení MěU Smiřice 28.3.2017 1.1.2021 28.3.2017 dokument PDF (68 kB)
Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní umělecké školy, Smiřice SMI/1207/TA/18/HT Konkursní řízení Město Smiřice 15.3.2018 14.4.2018 15.3.2018 dokument PDF (240 kB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 2661/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 10.7.2017 11.7.2018 10.7.2017 dokument PDF (204 kB)
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve Smiřicích SMI/1155/Správ/18/RE Opatření obecné pova Magistrát města HK 6.3.2018 22.3.2018 6.3.2018 2 dokumenty
Oznámení o uzavřených veřejnoprávních smlouvách 1507/Správ/17/RE Veřejnoprávní smlouvy Město Smiřice 31.3.2017 1.1.2021 31.3.2017 dokument PDF (130 kB)
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Zákon č. 106/1999 Sb Město Smiřice 31.7.2017 1.1.2020 31.7.2017 dokument PDF (48 kB)
Rozpočet města Smiřice - rozpočtové opatření č. 2/2018 SMI/1089/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 2.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (206 kB)
Rozpočet města Smiřice - změna č. 1, rozpočtové opatření č. 1/2018 SMI/1088/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 3.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (205 kB)
Rozpočet města Smiřice - změna č. 7, rozpočtové opatření č. 14/2017 SMI/1086/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 3.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (160 kB)
Rozpočet města Smiřice na rok 2018 5530/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 19.12.2017 1.1.2019 19.12.2017 dokument PDF (193 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0124/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 8.1.2018 9.1.2021 8.1.2018 dokument PDF (347 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0016/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 4.1.2018 5.1.2021 4.1.2018 dokument PDF (214 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 1164/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (225 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0002/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2018 5.1.2021 2.1.2018 dokument PDF (219 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0013/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 3.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (220 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2248/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 12.5.2017 13.5.2020 12.5.2017 dokument PDF (220 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0014/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2017 3.1.2020 2.1.2017 dokument PDF (223 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0947/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (218 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2403/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 22.5.2017 22.5.2020 22.5.2017 dokument PDF (262 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2482/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 26.5.2017 27.5.2020 26.5.2017 dokument PDF (257 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0926/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (354 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 3136/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 10.7.2017 11.7.2020 10.7.2017 dokument PDF (222 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0030/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 4.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (356 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-2021 5529/EK/17LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 24.11.2017 25.11.2018 23.11.2017 dokument PDF (47 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí SMI/1098/Správ/18/RE Oznámení Stat. město Kladno 5.3.2018 5.4.2018 5.3.2018 dokument PDF (553 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Smiřice 1105/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 6.3.2017 7.3.2020 6.3.2017 dokument PDF (206 kB)
Výroční zpráva Městského úřadu Smiřice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 SMI/0279/TA/18/HT Zákon č. 106/1999 Sb MěU Smiřice 16.1.2018 1.1.2019 16.1.2018 dokument PDF (68 kB)
Záměr pronájmu nebytových prostor SMI/1078/SMŽP/18/FI Záměr pronájmu majetku Město Smiřice 2.3.2018 20.3.2018 2.3.2018 dokument PDF (347 kB)
Záměr pronájmu nebytových prostor SMI/1307/SMŽP/18/FI Záměr pronájmu majetku Město Smiřice 16.3.2018 4.4.2018 16.3.2018 dokument PDF (347 kB)
Zápis dětí do Mateřské školy Smiřice SMI/1311/Správ/18/RE Oznámení Mateřská škola Smiři 19.3.2018 15.5.2018 19.3.2018 dokument PDF (1,2 MB)
Zápis žáků do 1. třídy Základní školy Smiřice SMI/0911/Správ/18/RE Oznámení ZŠ Smiřice 19.2.2018 7.4.2018 19.2.2018 dokument PDF (259 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.