iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Stav k 22. 8. 2017 18:36:19

Nalezeno 32 záznamů.Poslední změna: 22.8.2017 9:55:47

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Výpis z dražební vyhlášky č. ODD339 3551/Správ/17/RE Dražební vyhlášky DRS IMMO a.s. Zlín 8.8.2017 31.8.2017 8.8.2017 dokument PDF (167 kB)
Usnesení - dražební vyhláška 3533/Správ/17/RE Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Pra 8.8.2017 21.9.2017 8.8.2017 dokument PDF (153 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0947/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (218 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 1164/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (225 kB)
Oznámení o uzavřených veřejnoprávních smlouvách 1507/Správ/17/RE Veřejnoprávní smlouvy Město Smiřice 31.3.2017 1.1.2021 31.3.2017 dokument PDF (130 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2482/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 26.5.2017 27.5.2020 26.5.2017 dokument PDF (257 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 3136/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 10.7.2017 11.7.2020 10.7.2017 dokument PDF (222 kB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 2661/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 10.7.2017 11.7.2018 10.7.2017 dokument PDF (204 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0014/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2017 3.1.2020 2.1.2017 dokument PDF (223 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0030/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 4.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (356 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0926/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (354 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018–2020 1619/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.4.2017 30.4.2018 5.4.2017 dokument PDF (35 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Smiřice 1105/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 6.3.2017 7.3.2020 6.3.2017 dokument PDF (206 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0013/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 3.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (220 kB)
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 3204/EL/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 13.7.2017 30.12.2017 13.7.2017 dokument PDF (196 kB)
Rozpočtové opatření č. 4/2017 2475/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 26.5.2017 6.1.2018 26.5.2017 dokument PDF (197 kB)
Rozpočtové opatření č. 3/2017 1954/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 26.4.2017 5.1.2018 26.4.2017 dokument PDF (295 kB)
Rozpočtové opatření č. 7/2017 3455/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 1.8.2017 6.1.2018 1.8.2017 dokument PDF (204 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2248/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 12.5.2017 13.5.2020 12.5.2017 dokument PDF (220 kB)
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Zákon č. 106/1999 Sb Město Smiřice 31.7.2017 1.1.2020 31.7.2017 dokument PDF (48 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2017 1429/EK/17/LU Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 23.3.2017 4.1.2018 22.3.2017 dokument PDF (185 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2403/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 22.5.2017 22.5.2020 22.5.2017 dokument PDF (262 kB)
Návrh změny č. 3, rozpočtové opatření č. 5/2017 2822/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 13.7.2017 30.12.2017 13.7.2017 dokument PDF (214 kB)
Oznámení zahájení územního řízení 3823/Výst/17/HA Územní řízení MěU Smiřice 22.8.2017 7.9.2017 22.8.2017 dokument PDF (150 kB)
Rozhodnutí o umístění stavby 3786/Výst/17/HA Územní řízení MěU Smiřice 21.8.2017 6.9.2017 21.8.2017 dokument PDF (1,5 MB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 3647/TA/17/HT Volby MěU Smiřice 14.8.2017 23.10.2017 14.8.2017 dokument PDF (59 kB)
Výroční zpráva Městského úřadu Smiřice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 0082/TA/17/HT Zákon č. 106/1999 Sb MěU Smiřice 12.1.2017 30.12.2017 12.1.2017 dokument PDF (68 kB)
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 1481/Správ/17/RE Oznámení MěU Smiřice 28.3.2017 1.1.2021 28.3.2017 dokument PDF (68 kB)
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti 3653/TA/17/HT Ozn. o ulož. písemn. MěU Smiřice 14.8.2017 30.8.2017 14.8.2017 dokument PDF (60 kB)
Veřejná vyhláška - Seznámení účastníků řízení s doplněnými podklady 3641/Správ/17/RE Stavební řízení Ministerstvo dopravy 14.8.2017 30.8.2017 14.8.2017 dokument PDF (1,6 MB)
Dražební vyhláška elektronické veřejné dražby dobrovolné 3808/Správ/17/RE Dražební vyhlášky Pražská dražební 21.8.2017 21.9.2017 21.8.2017 dokument PDF (620 kB)
Výběrové řízení č. HMSU/026/2017 s následnou aukcí 3475/Správ/17/RE Prodej majetku státu Úřad pro zastupování 2.8.2017 1.9.2017 2.8.2017 dokument PDF (125 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.