iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Stav k 21. 11. 2018 15:43:12

Nalezeno 35 záznamů.Poslední změna: 20.11.2018 10:25:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0926/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (354 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0947/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (218 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 1164/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (225 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0013/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 3.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (220 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0014/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2017 3.1.2020 2.1.2017 dokument PDF (223 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0030/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 4.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (356 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Smiřice 1105/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 6.3.2017 7.3.2020 6.3.2017 dokument PDF (206 kB)
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 1481/Správ/17/RE Oznámení MěU Smiřice 28.3.2017 1.1.2021 28.3.2017 dokument PDF (68 kB)
Oznámení o uzavřených veřejnoprávních smlouvách 1507/Správ/17/RE Veřejnoprávní smlouvy Město Smiřice 31.3.2017 1.1.2021 31.3.2017 dokument PDF (130 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2248/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 12.5.2017 13.5.2020 12.5.2017 dokument PDF (220 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2403/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 22.5.2017 22.5.2020 22.5.2017 dokument PDF (262 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2482/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 26.5.2017 27.5.2020 26.5.2017 dokument PDF (257 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 3136/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 10.7.2017 11.7.2020 10.7.2017 dokument PDF (222 kB)
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Zákon č. 106/1999 Sb Město Smiřice 31.7.2017 1.1.2020 31.7.2017 dokument PDF (48 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-2021 5529/EK/17LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 24.11.2017 25.11.2018 23.11.2017 dokument PDF (47 kB)
Rozpočet města Smiřice na rok 2018 5530/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 19.12.2017 1.1.2019 19.12.2017 dokument PDF (193 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0002/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2018 5.1.2021 2.1.2018 dokument PDF (219 kB)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0015/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2018 5.1.2021 3.1.2018 dokument PDF (35 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0016/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 4.1.2018 5.1.2021 4.1.2018 dokument PDF (214 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0124/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 8.1.2018 9.1.2021 8.1.2018 dokument PDF (347 kB)
Výroční zpráva Městského úřadu Smiřice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 SMI/0279/TA/18/HT Zákon č. 106/1999 Sb MěU Smiřice 16.1.2018 1.1.2019 16.1.2018 dokument PDF (68 kB)
Rozpočet města Smiřice - změna č. 7, rozpočtové opatření č. 14/2017 SMI/1086/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 3.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (160 kB)
Rozpočet města Smiřice - změna č. 1, rozpočtové opatření č. 1/2018 SMI/1088/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 3.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (205 kB)
Rozpočet města Smiřice - rozpočtové opatření č. 2/2018 SMI/1089/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 2.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (206 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/2116/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 9.5.2018 11.5.2021 9.5.2018 dokument PDF (218 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/2214/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 14.5.2018 15.5.2021 14.5.2018 dokument PDF (219 kB)
Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů SMI/2336/TA/18/HT Oznámení Město Smiřice 18.5.2018 1.1.2026 18.5.2018 dokument PDF (53 kB)
Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) SMI/2338/TA/18/HT Oznámení Město Smiřice 18.5.2018 1.1.2026 18.5.2018 neregistrovaný (XLSM) (27 kB)
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem SMI/4000/Správ/18/RE Výzva Úřad pro zastupování 6.9.2018 8.12.2018 6.9.2018 dokument PDF (64 kB)
Nabídká státních pozemků ve správě Státního staku Jeneč k prodeji - katastr. území Smiřice SMI/4273/Správ/18/RE Prodej majetku státu Státní statek Jeneč 21.9.2018 22.11.2018 21.9.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Oznámení o nálezu ev. č. 20/2018 SMI/5103/Správ/18/RE Ztráty a nálezy MěU Smiřice 9.11.2018 27.11.2018 9.11.2018 dokument PDF (72 kB)
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje SMI/5134/Správ/18/RE Dokumenty Královéhradecký kraj 14.11.2018 30.11.2018 14.11.2018 dokument PDF (131 kB)
Záměr pronájmu nebytových prostor SMI/5220/SMŽP/18/FI Záměr pronájmu majetku Město Smiřice 15.11.2018 1.12.2018 15.11.2018 dokument PDF (345 kB)
Záměr prodeje pozemku SMI/5054/SMŽP/18/RY Pozemky Město Smiřice 7.11.2018 23.11.2018 7.11.2018 2 dokumenty
Závěrečný účet za rok 2017 SMI/1351/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 27.6.2018 29.6.2019 27.6.2018 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.