iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Stav k 16. 12. 2017 08:03:37

Nalezeno 38 záznamů.Poslední změna: 15.12.2017 23:59:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0926/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (354 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0947/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (218 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 1164/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (225 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0013/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 3.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (220 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0014/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2017 3.1.2020 2.1.2017 dokument PDF (223 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0030/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 4.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (356 kB)
Výroční zpráva Městského úřadu Smiřice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 0082/TA/17/HT Zákon č. 106/1999 Sb MěU Smiřice 12.1.2017 30.12.2017 12.1.2017 dokument PDF (68 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Smiřice 1105/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 6.3.2017 7.3.2020 6.3.2017 dokument PDF (206 kB)
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 1481/Správ/17/RE Oznámení MěU Smiřice 28.3.2017 1.1.2021 28.3.2017 dokument PDF (68 kB)
Oznámení o uzavřených veřejnoprávních smlouvách 1507/Správ/17/RE Veřejnoprávní smlouvy Město Smiřice 31.3.2017 1.1.2021 31.3.2017 dokument PDF (130 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2248/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 12.5.2017 13.5.2020 12.5.2017 dokument PDF (220 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2403/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 22.5.2017 22.5.2020 22.5.2017 dokument PDF (262 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2482/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 26.5.2017 27.5.2020 26.5.2017 dokument PDF (257 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 3136/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 10.7.2017 11.7.2020 10.7.2017 dokument PDF (222 kB)
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 2661/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 10.7.2017 11.7.2018 10.7.2017 dokument PDF (204 kB)
Návrh změny č. 3, rozpočtové opatření č. 5/2017 2822/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 13.7.2017 30.12.2017 13.7.2017 dokument PDF (214 kB)
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Zákon č. 106/1999 Sb Město Smiřice 31.7.2017 1.1.2020 31.7.2017 dokument PDF (48 kB)
Rozpočtové opatření č. 7/2017 3455/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 1.8.2017 6.1.2018 1.8.2017 dokument PDF (204 kB)
Rozpočtové opatření č. 3/2017 1954/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 26.4.2017 5.1.2018 26.4.2017 dokument PDF (295 kB)
Rozpočtové opatření č. 4/2017 2475/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 26.5.2017 6.1.2018 26.5.2017 dokument PDF (197 kB)
Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017 3204/EL/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 13.7.2017 30.12.2017 13.7.2017 dokument PDF (196 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2017 1429/EK/17/LU Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 23.3.2017 4.1.2018 22.3.2017 dokument PDF (185 kB)
Rozpočtové opatření č. 8/2017 3911/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 30.8.2017 9.1.2018 30.8.2017 dokument PDF (188 kB)
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k 1. 8. 2017 4288/Správ/17/RE Nabídka pozemků Úřad pro zastupování 19.9.2017 2.1.2018 19.9.2017 neregistrovaný (XLSX) (28 kB)
Změna rozpočtu č. 4, rozpočtové opatření č. 9/2017 4325/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 27.9.2017 6.1.2018 27.9.2017 dokument PDF (41 kB)
Dražební vyhláška - usnesení o nařízení dražebního jednání 4995/Správ/17/RE Dražební vyhlášky Ex. úřad Žďár n.S. 26.10.2017 19.12.2017 26.10.2017 dokument PDF (180 kB)
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta republiky 5277/TA/17/HT Volby Město Smiřice 8.11.2017 29.1.2018 8.11.2017 dokument PDF (58 kB)
Změna rozpočtu č. 5, rozpočtové opatření č. 10/2017 5454/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 20.11.2017 6.1.2018 20.11.2017 dokument PDF (195 kB)
Rozpočet města Smiřice na rok 2018 5530/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 24.11.2017 25.11.2018 23.11.2017 dokument PDF (46 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-2021 5529/EK/17LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 24.11.2017 25.11.2018 23.11.2017 dokument PDF (47 kB)
Rozpočtové opatření č. 11/2017 5725/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.12.2017 9.1.2018 5.12.2017 dokument PDF (217 kB)
Veřejná vyhláška - Seznámení účastníků řízení s podklady pro vydání rozhodnutí 5724/Správ/17/RE Stavební řízení Ministerstvo dopravy 5.12.2017 21.12.2017 5.12.2017 dokument PDF (1,6 MB)
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky 5732/TA/17/HT Volby MěU Smiřice 5.12.2017 15.1.2018 5.12.2017 dokument PDF (78 kB)
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 5739/TA/17/HT Volby MěU Smiřice 5.12.2017 21.12.2017 5.12.2017 dokument PDF (58 kB)
Oznámení o zahájení řízení - veřejná vyhláška 5751/Správ/17/RE Vodoprávní řízení Magistrát města HK 6.12.2017 22.12.2017 6.12.2017 dokument PDF (461 kB)
Záměr pronájmu pozemku 5868/SMŽP/17/FI Pozemky Město Smiřice 12.12.2017 28.12.2017 12.12.2017 dokument PDF (346 kB)
Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby 5870/Výst/17/VA Územní řízení MěU Smiřice 12.12.2017 28.12.2017 12.12.2017 dokument PDF (351 kB)
Rozhodnutí - Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace 5572/SMŽP/17/FI Pozemní komunikace MěU Smiřice 1.12.2017 19.12.2017 1.12.2017 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.