iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Stav k 21. 7. 2018 08:03:38

Nalezeno 36 záznamů.Poslední změna: 20.7.2018 15:35:47

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích SMI/3212/Správ/18/RE Opatření obecné pova Magistrát města HK 16.7.2018 1.8.2018 16.7.2018 2 dokumenty
Oznámení o uložení písemnosti SMI/3236/Správ/18/RE Ozn. o ulož. písemn. Okresní soud v HK 18.7.2018 3.8.2018 18.7.2018 dokument PDF (156 kB)
Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) SMI/2338/TA/18/HT Oznámení Město Smiřice 18.5.2018 1.1.2026 18.5.2018 neregistrovaný (XLSM) (27 kB)
Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů SMI/2336/TA/18/HT Oznámení Město Smiřice 18.5.2018 1.1.2026 18.5.2018 dokument PDF (53 kB)
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 1481/Správ/17/RE Oznámení MěU Smiřice 28.3.2017 1.1.2021 28.3.2017 dokument PDF (68 kB)
Závěrečný účet za rok 2017 SMI/1351/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 27.6.2018 29.6.2019 27.6.2018 2 dokumenty
Rozpočet města Smiřice - rozpočtové opatření č. 2/2018 SMI/1089/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 2.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (206 kB)
Rozpočet města Smiřice - změna č. 1, rozpočtové opatření č. 1/2018 SMI/1088/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 3.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (205 kB)
Rozpočet města Smiřice - změna č. 7, rozpočtové opatření č. 14/2017 SMI/1086/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 3.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (160 kB)
Rozpočet města Smiřice na rok 2018 5530/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 19.12.2017 1.1.2019 19.12.2017 dokument PDF (193 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-2021 5529/EK/17LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 24.11.2017 25.11.2018 23.11.2017 dokument PDF (47 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0926/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (354 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2248/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 12.5.2017 13.5.2020 12.5.2017 dokument PDF (220 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 3136/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 10.7.2017 11.7.2020 10.7.2017 dokument PDF (222 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0947/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (218 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0002/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2018 5.1.2021 2.1.2018 dokument PDF (219 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0016/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 4.1.2018 5.1.2021 4.1.2018 dokument PDF (214 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/2116/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 9.5.2018 11.5.2021 9.5.2018 dokument PDF (218 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/2214/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 14.5.2018 15.5.2021 14.5.2018 dokument PDF (219 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2403/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 22.5.2017 22.5.2020 22.5.2017 dokument PDF (262 kB)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0015/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2018 5.1.2021 3.1.2018 dokument PDF (35 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0030/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 4.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (356 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 1164/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (225 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Smiřice 1105/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 6.3.2017 7.3.2020 6.3.2017 dokument PDF (206 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0124/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 8.1.2018 9.1.2021 8.1.2018 dokument PDF (347 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0013/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 3.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (220 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0014/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2017 3.1.2020 2.1.2017 dokument PDF (223 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2482/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 26.5.2017 27.5.2020 26.5.2017 dokument PDF (257 kB)
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení SMI/3200/Výst/18/HA Spoj. stav. a územ. říz. MěU Smiřice 16.7.2018 1.8.2018 16.7.2018 dokument PDF (393 kB)
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení SMI/3205/Výst/18/HA Spoj. stav. a územ. říz. MěU Smiřice 16.7.2018 1.8.2018 16.7.2018 dokument PDF (414 kB)
Oznámení o uzavřených veřejnoprávních smlouvách 1507/Správ/17/RE Veřejnoprávní smlouvy Město Smiřice 31.3.2017 1.1.2021 31.3.2017 dokument PDF (130 kB)
Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Smiřice ve volebním období 2018–2022 SMI/2907/TA/18/HT Volby Město Smiřice 26.6.2018 1.8.2018 26.6.2018 dokument PDF (54 kB)
Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018 MěÚ Smiřice SMI/2704/TA/18/HT Volby MěU Smiřice 8.6.2018 1.9.2018 8.6.2018 dokument PDF (59 kB)
Potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018 SMI/2705/TA/18/HT Volby MěU Smiřice 8.6.2018 1.9.2018 8.6.2018 dokument PDF (62 kB)
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Zákon č. 106/1999 Sb Město Smiřice 31.7.2017 1.1.2020 31.7.2017 dokument PDF (48 kB)
Výroční zpráva Městského úřadu Smiřice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 SMI/0279/TA/18/HT Zákon č. 106/1999 Sb MěU Smiřice 16.1.2018 1.1.2019 16.1.2018 dokument PDF (68 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.