iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Stav k 23. 10. 2018 05:11:45

Nalezeno 38 záznamů.Poslední změna: 22.10.2018 9:58:13

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Rozpočet města Smiřice na rok 2018 5530/EK/17/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 19.12.2017 1.1.2019 19.12.2017 dokument PDF (193 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-2021 5529/EK/17LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 24.11.2017 25.11.2018 23.11.2017 dokument PDF (47 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 3136/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 10.7.2017 11.7.2020 10.7.2017 dokument PDF (222 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2482/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 26.5.2017 27.5.2020 26.5.2017 dokument PDF (257 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2403/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 22.5.2017 22.5.2020 22.5.2017 dokument PDF (262 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 2248/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 12.5.2017 13.5.2020 12.5.2017 dokument PDF (220 kB)
Oznámení o uzavřených veřejnoprávních smlouvách 1507/Správ/17/RE Veřejnoprávní smlouvy Město Smiřice 31.3.2017 1.1.2021 31.3.2017 dokument PDF (130 kB)
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů 1481/Správ/17/RE Oznámení MěU Smiřice 28.3.2017 1.1.2021 28.3.2017 dokument PDF (68 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 1164/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (225 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Smiřice 1105/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 6.3.2017 7.3.2020 6.3.2017 dokument PDF (206 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0947/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (218 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0926/Správ/16/RE Smlouvy Město Smiřice 11.3.2016 11.3.2019 11.3.2016 dokument PDF (354 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0030/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 4.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (356 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0014/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2017 3.1.2020 2.1.2017 dokument PDF (223 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice 0013/Správ/17/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2017 3.1.2020 3.1.2017 dokument PDF (220 kB)
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Smiřice SMI/4699/TA/18/HT Zastupitelstvo Město Smiřice 22.10.2018 2.11.2018 22.10.2018 dokument PDF (44 kB)
Stavební povolení - stavba Dálnice D11 Praha - Hradec Králové - st. hr. ČR/PL stavba 1106 Hradec Králové - Smiřice SMI/4604/Správ/18/RE Stavební řízení Magistrát města HK 12.10.2018 30.10.2018 12.10.2018 dokument PDF (1,9 MB)
Zápisy o výsledcích voleb do zastupitelstev obcí ve správním obvodu MěÚ Smiřice SMI/4509/TA/18/HT Volby MěU Smiřice 6.10.2018 23.10.2018 6.10.2018 12 dokumentů
Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v k. ú. Rodov SMI/4483/Správ/18/RE Pozemkové úpravy Město Smiřice 4.10.2018 6.11.2018 4.10.2018 dokument PDF (99 kB)
Nabídka pozemků k propachtování/pronájmu ve správě Státního pozemkového úřadu SMI/4412/Správ/18/RE Nabídka pozemků SPÚ HK 3.10.2018 3.11.2018 3.10.2018 3 dokumenty
Město Smiřice přijme pracovníka na pozici UKLÍZEČKA SMI/4349/TA/18/HT Výběrová řízení Město Smiřice 26.9.2018 25.10.2018 26.9.2018 dokument PDF (48 kB)
Nabídká státních pozemků ve správě Státního staku Jeneč k prodeji - katastr. území Smiřice SMI/4273/Správ/18/RE Prodej majetku státu Státní statek Jeneč 21.9.2018 22.11.2018 21.9.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů SMI/4029/Správ/18/RE Výzva ČEZ Distribuce, a.s. 11.9.2018 17.11.2018 11.9.2018 dokument PDF (524 kB)
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem SMI/4000/Správ/18/RE Výzva Úřad pro zastupování 6.9.2018 8.12.2018 6.9.2018 dokument PDF (64 kB)
Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ) SMI/2338/TA/18/HT Oznámení Město Smiřice 18.5.2018 1.1.2026 18.5.2018 neregistrovaný (XLSM) (27 kB)
Oznámení pověřence pro ochranu osobních údajů SMI/2336/TA/18/HT Oznámení Město Smiřice 18.5.2018 1.1.2026 18.5.2018 dokument PDF (53 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/2214/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 14.5.2018 15.5.2021 14.5.2018 dokument PDF (219 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/2116/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 9.5.2018 11.5.2021 9.5.2018 dokument PDF (218 kB)
Závěrečný účet za rok 2017 SMI/1351/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 27.6.2018 29.6.2019 27.6.2018 2 dokumenty
Rozpočet města Smiřice - rozpočtové opatření č. 2/2018 SMI/1089/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 2.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (206 kB)
Rozpočet města Smiřice - změna č. 1, rozpočtové opatření č. 1/2018 SMI/1088/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 3.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (205 kB)
Rozpočet města Smiřice - změna č. 7, rozpočtové opatření č. 14/2017 SMI/1086/EK/18/LN Rozp. a hosp. obce Město Smiřice 5.3.2018 3.1.2019 5.3.2018 dokument PDF (160 kB)
Výroční zpráva Městského úřadu Smiřice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 SMI/0279/TA/18/HT Zákon č. 106/1999 Sb MěU Smiřice 16.1.2018 1.1.2019 16.1.2018 dokument PDF (68 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0124/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 8.1.2018 9.1.2021 8.1.2018 dokument PDF (347 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0016/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 4.1.2018 5.1.2021 4.1.2018 dokument PDF (214 kB)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0015/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 3.1.2018 5.1.2021 3.1.2018 dokument PDF (35 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Smiřice SMI/0002/Správ/18/RE Smlouvy Město Smiřice 2.1.2018 5.1.2021 2.1.2018 dokument PDF (219 kB)
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Zákon č. 106/1999 Sb Město Smiřice 31.7.2017 1.1.2020 31.7.2017 dokument PDF (48 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.