iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. HMSU/018/2017 s následnou aukcí

Značka: 2451/Správ/17/RE Zveřejněno od: 25.5.2017 8:51:03 Zveřejnit do: 24.6.2017 8:51:02 Typ: Prodej majetku státu Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Verze: 1 Stav: archiv

Popis: prodej pozemkových parcel p. č. 149/4 a 1170 v k. ú. Smiřice

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od: 25.5.2017
Vyvěšeno do: 23.6.2017

Úřední deska – Město Smiřice

Vyvěšeno od: 25.5.2017
Má být vyvěšeno do: 23.6.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 25.5.2017 8:51:03
Do: 24.6.2017 8:51:02

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.