iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby

Značka: 2768/Výst/17/KV Zveřejněno od: 14.6.2017 8:39:16 Zveřejnit do: 30.6.2017 8:39:15 Typ: Územní řízení Původce: Městský úřad Smiřice Verze: 1 Stav: archiv

Popis: stavba: IE-12-2005787 Černožice, ul. Hlubočnice, stavební úpravy (rekonstrukce) nn v kat. území Černožice nad Labem

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,1 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěstský úřad Smiřice

Vyvěšeno od: 14.6.2017
Má být vyvěšeno do: 29.6.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 14.6.2017 8:39:16
Do: 30.6.2017 8:39:15

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.