iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Oznámení zahájení územního řízení

Značka: 3050/Výst/17/HA Zveřejněno od: 3.7.2017 9:43:34 Zveřejnit do: 19.7.2017 9:43:33 Typ: Územní řízení Původce: Městský úřad Smiřice Verze: 1 Stav: archiv

Popis: stavba: Kanalizace Smiřice, ulice Jiráskova, Palackého, Ed. Karla

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 603 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěstský úřad Smiřice

Vyvěšeno od: 3.7.2017
Má být vyvěšeno do: 18.7.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.7.2017 9:43:34
Do: 19.7.2017 9:43:33

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.