iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Oznámení zahájení územního řízení - veřejná vyhláška

Značka: 4567/Výst/17/VA Zveřejněno od: 4.10.2017 Zveřejnit do: 19.10.2017 23:59:59 Typ: Územní řízení Původce: Městský úřad Smiřice Verze: 1 Stav: archiv

Popis: Kanalizační přípojka oddílné splaškové kanalizace pro připojení jednotlivých nemovitostí v obci Smržov - část A, jimiž budou splaškové vody odvedeny do kanalizačních řadů a likvidovány na ČOV" na pozemcích v kat. území Smržov u Smiřic.

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,1 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěstský úřad Smiřice

Vyvěšeno od: 4.10.2017
Má být vyvěšeno do: 19.10.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.10.2017
Do: 19.10.2017 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.