iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška

Značka: 4676/Výst/17/HA Zveřejněno od: 9.10.2017 9:35:11 Zveřejnit do: 25.10.2017 9:35:10 Typ: Územní řízení Původce: Městský úřad Smiřice Verze: 1 Stav: archiv

Popis: rozhodnutí o umístění stavby "Segregace pěší dopravy a odvodnění prostoru při sil. III/3087+ III/3086" v kat. území Číbuz (pozemky kat. území Číbuz: st. č. 15 a p. č. - 14, 15/1, 15/3, 16/4, 1031/2, 1031/8, 1031/11, 1036/1, 1040/1, 1246)

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,6 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěstský úřad Smiřice

Vyvěšeno od: 9.10.2017
Má být vyvěšeno do: 24.10.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.10.2017 9:35:11
Do: 25.10.2017 9:35:10

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.