iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Oznámení zahájení územního řízení

Značka: 5294/Výst/17/VA Zveřejněno od: 9.11.2017 11:39:21 Zveřejnit do: 25.11.2017 11:39:20 Typ: Územní řízení Původce: Městský úřad Smiřice Verze: 1 Stav: archiv

Popis: Kanalizační přípojky oddílné splaškové kanalizace pro připojení jednotlivých nemovitostí v obci Smržov - Hubíles - část C, jimiž budou splaškové vody odvedeny do kanalizačních řadů a likvidovány na ČOV" na pozemcích v kat. ú. Hubíles a v kat. ú. Číbuz

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 271 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěstský úřad Smiřice

Vyvěšeno od: 9.11.2017
Má být vyvěšeno do: 24.11.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.11.2017 11:39:21
Do: 25.11.2017 11:39:20

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.