iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Oznámení zahájení územního řízení

Značka: 5568/Výst/17/HA Zveřejněno od: 27.11.2017 8:27:08 Zveřejnit do: 13.12.2017 8:27:07 Typ: Územní řízení Původce: Městský úřad Smiřice Verze: 1 Stav: archiv

Popis: stavba KANALIZACE a VODOVOD SMIŘICE, ULICE HANKOVA v kat. území Smiřice

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 0,7 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěstský úřad Smiřice

Vyvěšeno od: 27.11.2017
Má být vyvěšeno do: 12.12.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.11.2017 8:27:08
Do: 13.12.2017 8:27:07

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.