iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Značka: SMI/0135/Výst/18/VA Zveřejněno od: 9.1.2018 Zveřejnit do: 24.1.2018 23:59:59 Typ: Územní řízení Původce: Městský úřad Smiřice Verze: 1 Stav: archiv

Popis: Stavba: Kanalizační přípojka oddílné splaškové kanalizace pro připojení jednotlivých nemovitostí v obci Smržov - část B, jimiž budou splaškové vody odvedeny do kanalizačních řadů a likvidovány na ČOV na pozemcích v kat. území Smržov u Smiřic

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 484 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěstský úřad Smiřice

Vyvěšeno od: 9.1.2018
Má být vyvěšeno do: 24.1.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.1.2018
Do: 24.1.2018 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.