iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Značka: SMI/0152/Výst/18/KV Zveřejněno od: 9.1.2018 13:16:20 Zveřejnit do: 25.1.2018 13:16:19 Typ: Územní řízení Původce: Městský úřad Smiřice Verze: 1 Stav: archiv

Popis: rozhodnutí o umístění stavby "Kanalizace a vodovod Smiřice, ulice Hankova v kat. území Smiřice, na pozemcích p. č. 724/5, p. č. 760, p. č. 761

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 0,9 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěstský úřad Smiřice

Vyvěšeno od: 9.1.2018
Má být vyvěšeno do: 24.1.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.1.2018 13:16:20
Do: 25.1.2018 13:16:19

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.