iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Záměr prodeje pozemků

Značka: SMI/1617/SMŽP/18/RY Zveřejněno od: 5.4.2018 11:07:37 Zveřejnit do: 21.4.2018 11:07:36 Typ: Záměr obce prodat nebo pronajmout obecní pozemek Původce: Město Smiřice Verze: 1 Stav: archiv

Popis: pozemky p. č. 909/1 o výměře 4.566 m2 a p. č. 911/3 o výměře 1.164 m2 (dle GP č. 1173-28/2017) v katastrálním území Smiřice

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěsto Smiřice

Vyvěšeno od: 5.4.2018
Vyvěšeno do: 20.4.2018

Úřední deska – Město Smiřice

Vyvěšeno od: 5.4.2018
Má být vyvěšeno do: 20.4.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.4.2018 11:07:37
Do: 21.4.2018 11:07:36

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.