iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017

Značka: SMI/2019/Správ/18/RE Zveřejněno od: 3.5.2018 6:59:34 Zveřejnit do: 19.5.2018 6:59:33 Typ: Oznámení Původce: Královéhradecká provozní, a. s. Verze: 1 Stav: archiv

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Královéhradecká provozní, a. s.

Vyvěšeno od: 3.5.2018
Vyvěšeno do: 18.5.2018

Úřední deska – Město Smiřice

Vyvěšeno od: 3.5.2018
Má být vyvěšeno do: 18.5.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.5.2018 6:59:34
Do: 19.5.2018 6:59:33

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.