iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Opatření obecné povahy

Značka: SMI/3467/Správ/18/RE Zveřejněno od: 2.8.2018 Zveřejnit do: 17.8.2018 23:59:59 Typ: Opatření obecné povahy Původce: Magistrát města Hradce Králové Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: přechodná úprava provozu na silnici III/2999 a na místní komunikaci p. p. č. 668/2, 94/22 v k.ú. Smiřice - přeložka stávajícího STL plynovodu

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMagistrát města Hradce Králové

Vyvěšeno od: 2.8.2018
Vyvěšeno do: 17.8.2018

Úřední deska – Město Smiřice

Vyvěšeno od: 2.8.2018
Má být vyvěšeno do: 17.8.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 2.8.2018
Do: 17.8.2018 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.