iMunis eDeska

Město Smiřice

Úřední deska – Detail

Oznámení zahájení územního řízení

Značka: SMI/3595/Výst/18/VA Zveřejněno od: 9.8.2018 13:38:28 Zveřejnit do: 25.8.2018 13:38:27 Typ: Územní řízení Původce: Městský úřad Smiřice Verze: 1 Stav: aktuální

Popis: Zpevněné plochy prostoru ulice Sídliště ve Smiřicích na pozemcích p. č. 715/1, p. č. 324/6, p. č. 749, p. č. 327/4, p. č. 335/8, p. č. 1095, p. č. 1079/9, p. č. 1079/8, p. č. 1100, p. č. 1101, p. č. 324/13 a p. č. 1079/7 v kat. území Smiřice

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 235 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuMěstský úřad Smiřice

Vyvěšeno od: 9.8.2018
Má být vyvěšeno do: 24.8.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.8.2018 13:38:28
Do: 25.8.2018 13:38:27

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.